Aktuality

Prvňáci a výchova ke zdraví

30.3.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Každoročně se žáci 1. tříd v zimním období věnují projektovému vyučování – výchově ke zdraví. Také letos v  hodinách prvouky získávali vědomosti o stavbě lidského těla, naučili se sestavovat zdravý jídelníček, zopakovali si důležitost dodržování osobní hygieny a pořádku, správné životosprávy. Na závěr projektu proběhla beseda  organizovaná Poradnou zdraví v Šumperku,  při které si žáci nabyté informace ještě zopakovali a prohloubili.                                   

Mgr. R. Formánková, Mgr. Jitka Kyseláková, Mgr. Jana Nosková