Aktuality

Provoz školy od 30. 11. – pokyny

23.11.2020     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality
   

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě pokynů MŠMT – se zavádí od pondělí 30. listopadu prezenční výuka /osobní přítomnost žáků/ ve škole pro všechny ročníky 1. stupně.

Prezenční výuka  /osobní přítomnost žáků ve škole/ se zavádí také pro  9. ročníky ZŠ. Nebude u nich střídání tříd po týdnech.

Pro ostatní ročníky /pro 6.,7. a 8. ročník / bude rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

 V týdnu od 30.11. do 4.12. budou ve škole přítomni žáci těchto tříd naší školy: 7.A, 7.B, 8.A, 8.B. Žáci ostatních tříd 2. stupně budou mít distanční výuku ze svých domovů /viz. příloha/.

V týdnu od 7.12. do 11.12. budou ve škole přítomni žáci těchto tříd naší školy: 6.A, 6.B, 6.C, 7.C. Žáci ostatních tříd 2. stupně budou mít distanční výuku ze svých domovů /viz. příloha/.

Distanční výuka je pro žáky povinná. Neúčast je nutno omluvit u třídního učitele.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (je proto vhodné mít s sebou alespoň 2 roušky v igelitovém pytlíku).

 Provoz školní družiny bude od 6.30 hod. do 16.00 hod. Školní klub bude uzavřen.

 Obědy ve školní jídelně placené přes účet budou automaticky přihlášeny od 30. listopadu pro žáky, kteří budou ve škole na prezenční výuce.

Obědy pro žáky, kteří jsou doma na distanční výuce, jsou vždy na týden odhlášeny. Pokud je bude chtít žák odebírat, je nutno si je přihlásit ve školní jídelně. Obědy se budou vydávat pouze do přinesených jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 hodin.

Školní svačinky  pro žáky 1. stupně, kteří je odebírali,  budou automaticky přihlášeny. Svačinky pro žáky 2. stupně budou všechny odhlášeny a je nutno si je po dobu prezenční výuky ve škole přihlásit ve školní jídelně.

    Ošetřovné – zákonný zástupce vyplňuje žádost – tiskopis, nepotřebuje k tomu potvrzení školy. https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m