Aktuality

Projekt Adopce na dálku zdárně pokračuje

13.10.2011     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Také v letošním školním roce ZŠ Mlýnská nadále pokračuje v projektu Adopce na dálku v oblasti Indie. Finančními příspěvky, které pokrývají školné a základní potřeby konkrétních dětí ve státě Karnataka, tak aktivně pomáháme zlepšovat životy dětí v daleké Indii. Jak dopadla sbírka loni?
V loňském školním roce se nám – žákům a zaměstnancům školy – společně podařilo nastřádat a odeslat částku 12.050,- , která dokázala pokrýt výdaje na vzdělávání na celý školní rok. Každá desetikoruna pomůže našim dvěma adoptivním dětem – holčičce Anicii Iniapanavar a chlapci Sarveshovi Kalghatgimu – dostat se blíže k lepšímu vzdělání a tím pomaličku pomoci nejen jim samotným, ale jejich prostřednictvím také dalším lidem ve vesnici a celé oblasti. Zatím se nám ve společném úsilí daří. S dětmi udržujeme korespondenční vztah, pravidelně dochází dopisy s poděkováním a fotografiemi. Součástí těchto originálních psaníček jsou také opisy vysvědčení, takže máme přehled o velmi pěkném prospěchu „našich dětí“. Přejme jim tedy, aby se jim i nadále dařilo (a to nejen ve škole) a ať se dostávají – byť pomalými krůčky – k vysněnému životu bez bídy.
Brzy se rozběhne další ročník této sbírky a my doufáme, že bude alespoň tak úspěšný, jako ty předcházející.

Všem sponzorům, kteří kdy přispěli anebo se přispět chystají, patří velký dík.

autor: M. Prvá