Aktuality

Prohlídka školy

29.3.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Pozvánka do školy

V úterý 21. a ve středu 22. března otevřely své dveře pro naše budoucí žáky a jejich rodiče obě budovy Základní školy Mlýnská. Na Mlýnskou 1 a Masarykovu 30 se přišli podívat nejen budoucí prvňáčci, ale také zájemci o přestup z jiných škol do vyšších ročníků. Naši vzácní hosté měli možnost projít si společně s průvodci – žáky vyšších ročníků, všechny prostory školy, školní družiny, podívali se do jídelny, tělocvičny. Seznámili je s aktivitami žáků, s moderním vybavením učeben a s některými pomůckami, které se používají při výuce. Dětem se líbily jazykové a počítačové učebny, vyzkoušely si ovládat naprogramované pojízdné roboty, pracovaly na dotykové interaktivní tabuli nebo se protáhly při překonávání překážkové dráhy. Mohly si prohlédnout fotografie z třídních a školních akcí,  zavítaly do školní kuchyňky, kde na ně čekalo malé občerstvení, obdivovaly letní učebnu na zelené střeše. Na dotazy rodičů ochotně odpovídali  učitelé i zástupci vedení školy. Na hřišti s umělým povrchem právě startoval projekt Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého pod názvem Spolu v pohybu, zaměřený na všeobecnou pohybovou průpravu. Jeho cílem je nabídnou mladším dětí naší školy  a jejich rodičům možnost aktivního trávení volného času.   

K ZŠ Mlýnská patří elokované pracoviště na Masarykově ulici. Vzdělávají se zde žáci 1. stupně, tedy od 1. do 5. třídy a poté celý kolektiv plynule přechází na budovu Mlýnská. Velmi nám záleží na tom, aby kolektivy nebyly děleny a nenarušily se tak kamarádské vztahy mezi žáky. Velkou devízou této budovy jsou nižší počty žáků ve třídách, což umožňuje individuální a osobní přístup ke každému  dítěti. Díky svým prostorám jsou ve třídách vybaveny odpočinkové koutky s herními prvky, které děti velmi rády využívají k relaxaci a odpočinku v době přestávek. Ve škole vládne rodinná atmosféra, což dětem poskytuje pocit jistoty, klidu a bezpečí. Třídy jsou moderně vybaveny didaktickými pomůckami a digitální technikou. V procesu vzdělávání nabízíme žákům zapojování činnostních prvků do výuky, prožitkové a projektové učení ve všech ročnících.

Budova a přilehlé plochy procházejí postupnou rekonstrukcí. Proběhla rekonstrukce elektroinstalace v budově a modernizace sportovního hřiště s umělým povrchem a byly zde zbudovány nové herní prvky. Děti k tělovýchovným aktivitám využívají dvě velké tělocvičny – větší ke kolektivním a míčovým hrám, druhá se sníženým stropem, na gymnastickou průpravu. Důležitou součástí budovy je nově zrekonstruovaná školní kuchyňka, na kterou jsme dlouho čekali, děti si se svou učitelkou v pracovních činnostech velmi rády „zavaří“ či upečou sladký koláč.

Samozřejmostí je školní jídelna, děti mají možnost výběru dvou jídel, v dopoledních hodinách mohou odebírat svačinky, které připravuje paní kuchařka přímo na místě.

 Nedílnou součástí školy je družina, které zajišťuje odpolední aktivity dětí. Podle zájmu dětí nabízí kroužky – šikovné ruce, pohybové a sportovní aktivity, dbá na pobyt dětí na čerstvém vzduchu a v plné šíři spolupracuje s vyučujícími a využívá prostor školy – kuchyňku, hřiště, tělocvičnu……

Díky příjemnému rodinnému prostředí děti chodí rády na „Masaryčku“ a děti, které opustily už naši budovu se rády vrací.

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 připravuje na obou pracovištích (ulice Mlýnská 1 i Masarykova 30) zápis žáků do prvních tříd, který proběhne ve dnech 12.-13. dubna 2023 vždy od 12 do 16 hodin. Přihlášku do školy je možno také vyplnit elektronicky na www.zsmlynska.cz

Těšíme se na vás!