Aktuality

Přijímačky nanečisto

11.4.2024     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Počátek dubna je každoročně obdobím, kdy finišují žáci devátých tříd s přípravou k přijímacím zkouškám. Letos si někteří v rámci této přípravy rozhodli vyzkoušet přímo ve škole přijímačky „nanečisto“.  Třída 9. A v pátek 5. dubna zasedla nejprve na 70 minut k testům z matematiky a poté pokračovali  v určeném čase 60 minut testem z českého jazyka. Sami si uvědomili rozdíl mezi domácí přípravou a řešením úloh v časovém limitu hromadně v prostředí třídy. Testy byly opraveny anonymně pod číselným kódem, aby byl co nejvíce napodoben skutečný průběh přijímací zkoušky. Budoucí studenti si díky této zkoušce nanečisto mohli ověřit svou dosavadní úspěšnost přípravy a uvědomit si, na co si v průběhu opravdových přijímaček dát pozor. Testování nanečisto se letos osvědčilo a může být inspirací pro podobné akce v dalších letech.

Přejeme všem účastníkům přijímacího řízení úspěšné složení opravdové přijímací zkoušky!

M. Prvá, K. Theimrová