Aktuality

Předvánoční setkání zaměstnanců školy

5.1.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Předvánoční atmosféru mělo letošní setkání bývalých i současných zaměstnanců školy. Po přivítání ředitelkou školy Mgr. Marcelou Vlasákovou vystoupil hudební kroužek pod vedením p. učitelky Mgr. Vlaďky Havlíčkové a pěvecký sbor vedený p. učitelkou Mgr. Lucií Šmírovou. Na památku obdrželi senioři drobné dárečky, které pro ně vyrobily děti v keramickém kroužku. Po malém občerstvení se již rozběhla bohatá diskuze a výměna zkušeností.
A.Plhák