Aktuality

Předškoláci z MŠ navštívili naši školu

3.2.2016     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

V průběhu ledna 2016 navštívily děti z mohelnických mateřských škol naše současné prvňáčky na obou budovách  školy. Prožily společně interaktivní výuku, na které se podílely všechny děti, jak předškoláci, tak i školáci. Děti dostávaly společné úkoly, na které reagovaly podle svých možností. Bylo zajímavé sledovat, jak se skupiny malých předškoláků a školáků předhánějí v odpovědích. Odpovídaly na hádanky, procvičovaly si fonematicky sluch. Prvňáčci skládali dvojslabičná slova, pomocí hmatu určovali jaké mají v rukách písmeno, lovili v rybníce rybičky – slabiky, pracovali na interaktivní tabuli – tu si samozřejmě vyzkoušeli i předškoláci. Ještě děti předvedly, jak jsou šikovné v matematice. Na závěr návštěvy jsme společně navštívili tělocvičnu, kde děti ocenily velké prostory. Zahráli jsme kolektivní hru, při které se všichni dobře bavili.

Přejeme jim, aby se škola pro ně stala radostí každodenního života, tak jak prožívají radost ze školních úspěchů naši současní prvňáčci.