Aktuality

Předávání slabikáře v 1. A

7.12.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Úterý 29.11. 2022 bylo pro žáčky 1. A slavnostní. Bylo výjimečný tím, že byli pasováni na čtenáře. V odpoledních hodinách se rodiče a děti sešli v jejich kmenové třídě a děti, s pomocí paní učitelky, ukázaly svým rodičům, co se všechno naučily za pouhé tři měsíce školní docházky. Už to jsou žáci – školáci a budou číst z krásného slabikáře. Děti byly moc šťastné, že mohly před svými rodiči ukázat naučené dovednosti. Hádaly hádanky, rozdělovaly slova na slabiky, slabiky skládaly do slov, četly první jednoduché věty, lovily rybičky – slabiky, pomocí hmatu poznávaly textilní písmena. Na závěr setkání jim paní učitelka předala slabikáře.

Dětem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a čtení byla pro ně radost a zábava.

J. Horká