Aktuality

Pozvánka na druhé adaptační setkání pro budoucí prvňáčky

27.3.2012     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

V ZŠ Mlýnská jsou od letošního školního roku zavedeny adaptační kurzy pro děti, které půjdou v září do školy. První kurzy proběhly na naší škole v prosinci 2011 a lednu 2012. Smyslem tohoto setkání je co nejlépe přiblížit dětem z mateřských škol činnosti, které je za pár měsíců budou provázet na každém kroku, a usnadnit jim přechod do nového prostředí škol. Děti si mohou aspoň na chvíli posedět ve školních lavicích, plnit úkoly u interaktivní tabule, hrát si na koberci didaktickou hru nebo si zazpívat písničku. Touto akcí chceme také posílit vzájemnou důvěru mezi budoucími žáčky a jejich učiteli.

Další setkání je připraveno pro předškoláky společně s jejich rodiči a uskuteční se dne 12. dubna 2012 od 15.00 do 16.00 hod. na obou budovách školy – na ulici Mlýnská i Masarykova.
Pro děti je připraven hodinový program plný matematických aktivit a činností.
Děti si hravou formou mohou rozvíjet svoje matematické schopnosti, komunikaci, samostatnou práci, řešení problémů a spolupráci s ostatními dětmi.

Z organizačních důvodů je nutné se na adaptační kurz přihlásit do 10. 4. 2012.
Jak se můžete přihlásit?
• emailem: cepova@zsmlynska.cz, mertova@zsmlynska.cz
• v kanceláři školy – osobně nebo na tel.: 583 401 620
• na nástěnce v MŠ Vašeho dítěte
S sebou budou děti potřebovat přezůvky.

                                          Na setkání s Vámi i Vašimi dětmi se těší učitelky 1. stupně ZŠ Mlýnská