Aktuality

Poznávací zájezd žáků 7. – 9. tříd do Vídně

31.5.2013     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Jako již každý rok se žáci, kteří si jako druhý cizí jazyk zvolili němčinu, zúčastnili poznávacího výletu do Vídně. Letos se na cestu za poznáním vypravilo 49 sedmáků, osmáků a deváťáků. Naše exkurze začala v úterý 21. května v brzkých ranních hodinách odjezdem od školy. Během cesty jsme si všichni vyslechli zeměpisné a dějepisné zajímavosti o oblastech, kterými jsme projížděli a do Vídně jsme přijeli kolem desáté hodiny. Po příjezdu vedly naše kroky nejprve do technického muzea, kde žáci obdivovali vývoj techniky ve strojírenství, elektrotechnickém průmyslu, zemědělství, hudbě, poštovnictví, lékařství a jiných oborech. Všechny velmi zaujala expozice věnovaná robotice a televiznímu průmyslu a mohli si vyzkoušet mnohé interaktivní prvky muzea. Potom jsme se vydali nákupní ulicí Mariahilfer Straße směrem do centra města, abychom navštívili „Haus des Meeres“, česky „Dům moře“. Zde se nachází akvária se žraloky a pestrou paletou mořských živočichů, od barevných rybek Indického oceánu, přes korály až k obyvatelům středomořského regionu. Nezapomíná se ale ani na domácí sladkovodní živočichy a velmi zajímavá byla i terária s hady, ještěry, hmyzem, chameleony a pavouky. Bezkonkurenčně nejvíce pozornosti však přitáhla expozice věnovaná tropům, kde jsme se procházeli po lávce a schůdcích přímo touto expozicí a zvířata se volně pohybovala kolem nás. Kdo měl štěstí, mohl si pohladit tamarína, který k němu přihopkal, nebo papouška, který přistál v jeho dosahu. A že nás šťastlivců nebylo málo… V nejvyšším patře této výškové budovy jsme z terasy mohli sledovat panoramata Vídně. Po návštěvě Domu moře žáky čekal vysněný rozchod na zmrzlinu na rušné nákupní ulici. Poté, co jsme se v plném počtu opět sešli, vydali jsme se už docela unaveni na procházku historickým centrem Vídně. Tentokrát žáci shlédli jiná historická zákoutí než v předchozích letech. Např. budovu rakouského parlamentu, novou radnici, divadlo, vídeňskou univerzitu a jiné památky. Zcela vyčerpáni jsme se kolem 18. hodiny vydali na cestu domů.
Doufáme, že se žákům náš výlet líbil a těšíme se na setkání v příštím školním roce, kdy společně navštívíme další ještě nepoznaná místa v tomto krásném městě a žáci si opět budou moci vyzkoušet své znalosti a dovednosti získané v hodinách německého jazyka.
Mgr. Jolana Winklerová, Mgr. Pavla Šubrtová