Aktuality

Pokyny ředitelství ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1, k obnovení docházky do školy v omezeném režimu pro žáky 9. tříd

4.5.2020     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Od 11. května 2020 bude umožněn dobrovolný nástup žákům 9. tříd ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 na konzultace za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy; po přihlášení se jejich docházka považuje za povinnou, nepřítomnost bude evidována a musí být řádně omluvena.

Vedení školy rozhodlo, že osobní přítomnost žáků 9. ročníků bude od 11. 5. 2020 probíhat ve dnech pondělí, středa, pátek vždy od 8.00 do 11.40 hodin. Do přípravy budou střídavě zařazeny předměty matematika a český jazyk pravděpodobně ve dvouhodinových blocích.

Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků, skupiny se nesmí měnit, případně setkávat. Žáci musí dodržovat veškeré hygienické požadavky (vybavení 2 rouškami a sáčkem na jejich odložení…), pokud opakovaně poruší pokyny zaměstnanců školy, budou z výuky vyloučeni .Přítomnost žáků v budově školy před a po skončení výuky je zakázána.

Po pečlivém zvážení (včetně rizikových skupin) můžete přihlásit své dítě do tohoto způsobu výuky do čtvrtka 7. 5. 2020 do 11.00 hodin (z důvodu přípravy a zajištění organizace školou). Později již není možné žáka přihlásit.

Přihlášku k výuce (viz příloha), prosím, vyplňte a zašlete e-mailem třídní učitelce. Žák při nástupu do školy přinese vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (viz příloha).

Další pokyny v Informace pro rodiče (viz příloha).

Doporučujeme prostudovat Metodiku MŠMT – Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020 (viz příloha).