Aktuality

Pokyny pro žáky a rodiče v době mimořádného opatření

11.3.2020     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

– domácí příprava bude zadávána denně na webových stránkách jednotlivých tříd : https://www.zsmlynska.cz/zaci-a-rodice/tridy

– procvičovat a opakovat učivo lze i na výukových internetových stránkách /jejich odkazy naleznete rovněž na stránkách tříd/

– z důvodu jednodušší komunikace prosíme rodiče o zaslání jejich aktuálních emailových adres třídnímu učiteli. Kontakty na učitele : https://www.zsmlynska.cz/o-skole/kontakty

– žádáme rodiče o dohled nad plněním zadaných úkolů dětmi