Aktuality

Pokyny pro návrat žáků do škol od 12. dubna

7.4.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě pokynů MŠMT – se zavádí od pondělí 12. dubna rotační prezenční výuka pro ročníky 1. stupně (střídání celých tříd po týdnech) – dle rozpisu. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Podmínkou přítomnosti žáka ve škole je pravidelné testování 2krát týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat ve škole před vyučováním samoodběrem pomocí neinvazivních testů.             

Více o testování žáků na: www.testovani.edu.cz

Podrobný postup při zjištění pozitivního nebo negativního výsledku ke stažení v příloze.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (je proto vhodné mít s sebou alespoň 2 roušky v igelitovém pytlíku).

ROZPIS:

 V týdnu od 12.4. do 16.4. budou ve škole přítomni žáci těchto tříd naší školy: 

1.A, 2.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 5.B. Žáci ostatních tříd 1. stupně budou mít distanční výuku ze svých domovů.

——————————————————————————————————————–

V týdnu od 19.4. do 23.4. budou ve škole přítomni žáci těchto tříd naší školy:

1.A, 1.C, 2.A, 2.C, 3.A, 3.C, 4.B, 5.A, 5.C. Žáci ostatních tříd 1. stupně budou mít distanční výuku ze svých domovů.

——————————————————————————————————————–

Pro ročníky 2. stupně/ bude pokračovat distanční výuka, která je pro žáky povinná. Neúčast je nutno omluvit u třídního učitele.

 Provoz školní družiny bude od 6.30 hod. do 16.00 hod. Školní klub bude uzavřen.

Na Masarykově ulici bude školní družina pouze pro třídy 1.A, 2.A. 3.A.  Z personálních důvodů nebude družina zajištěna pro 5.A.

 Obědy ve školní jídelně placené přes účet budou automaticky přihlášeny od 12. dubna pro žáky, kteří budou ve škole na prezenční výuce.

Obědy pro žáky, kteří jsou doma na distanční výuce, jsou odhlášeny. Pokud je bude chtít žák odebírat, je nutno si je přihlásit ve školní jídelně. Obědy se budou vydávat pouze do přinesených jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 hodin.

Školní svačinky  pro žáky 1. stupně, kteří je odebírali a budou přítomni na prezenční výuce ve škole,   budou automaticky přihlášeny.