Aktuality

Pokyny k výuce od 4. ledna 2021

30.12.2020     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Od 4. ledna 2021 je povolena ve škole  osobní přítomnost žáků pouze 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky bude probíhat povinná prezenční výuka, která probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Výuka žáků 1. a 2. ročníku bude probíhat dle rozvrhu. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (je proto vhodné mít s sebou alespoň 2 roušky v igelitovém pytlíku).

Provoz školní družiny bude od 6.30 hod. do 16. 00 hod. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Obědy ve školní jídelně i školní svačinky pro přihlášené žáky 1. a 2. tříd budou zajištěny od 4. ledna.

Pro žáky 3. – 9. tříd se stanovuje povinné vzdělávání pouze distančním způsobem. Neúčast je nutno omluvit u třídního učitele.

Obědy pro žáky, kteří jsou doma na distanční výuce, jsou automaticky odhlášeny. Pokud je bude chtít žák odebírat, je nutno si je přihlásit ve školní jídelně. Obědy se budou vydávat pouze do přinesených jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 hodin.

priloha_856051323_0_Informace