Aktuality

Pohybové aktivity pro budoucí prvňáčky

11.4.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Pro budoucí prvňáčky chystáme v novém školním roce aktivity zaměřené na pohyb pod vedením zkušených a kvalifikovaných trenérů. Projekt bude zaměřen na všeobecnou pohybovou průpravu a kompenzační cvičení, bude realizován dobrovolně pro všechny žáky v prvních třídách. Dovolte představit trenéry:

LUCKY Pilates – Ing. Lucie Seifertová

MBA, PIDIPILATES – PhDr. Andrea Navrátilová

Ukazujeme dětem a jejich rodičům, že zdravý pohyb může být i zábava. Ve svých lekcích uplatňujeme principy metody pilates a DNS dle prof. Koláře a snažíme se, aby pohyb byl pro děti přirozenou činností, která jim bude přinášet radost. Naším cílem ale není jen odcvičit hodinu týdně. Cílem je dostat pohyb do běžného života dětí. Při pohybu dítě nezažívá jen fyzickou, ale i psychickou zátěž. Pohyb učí děti vyrovnávat se s emocemi plynoucími z úspěchu i neúspěchu. Učí je zvládat nové, mnohdy složité pohyby, a tím vystupovat ze své komfortní zóny. Děti se přitom často pozorují, srovnávají. Je podstatné vést děti ke vzájemnému respektu a hledání dobrého v sobě i druhých. Metody pilates i DNS jsou skvělé v tom, že umožňují postupovat od jednoduchého ke složitému, a tak každé dítě může zažít úspěch. Děti cvičí dle toho, co jim jejich tělo aktuálně dovoluje.

Josef Dočekal, hráč a trenér FBC Mohelnice, instruktor lyžování, instruktor in-line, Všichni v pohybu

Dostal jsem možnost zapojit se do projektu zaměřeného na rozvíjení pohybu u dětí. Rád bych tuto šanci využil a přispěl zkušenostmi, které jsem nasbíral v průběhu trénování v různých oblastech sportu. Všestranná pohybová průprava je dobrým základem pro každý sport. Rád se podělím o radosti z týmových, koordinačních a míčových her, které zábavnou formou představím začínajícím i pokročilým mladým sportovcům.

Roman Kuba, hráč FK Mohelnice, trenér FK Mohelnice

U trénování děti se pohybuji přes 10 let, za tu dobu jsem měl možnost poznat děti různých věkových kategorií. K tomu můžu říct pouze jedno. Dříve děti rozvíjely všestrannost přirozeně tím, že byly neustále venku a vyzkoušely si všechny sporty, aniž by je k tomu někdo vedl. Bohužel dnešní pocovidová doba je jiná, spousta dětí se potýká s nadváhou a bohužel v mnoha případech nejsou nijak vedeni ke sportu. Myšlenka projektu, kde mají děti možnost získat základy všestrannosti a rozvíjet sami sebe, je skvělá, proto bych ji rád podpořil. Děti by měly sportovat hlavně z důvodu zdravého životního stylu a učit se všestrannosti. Nikdo z nás dopředu neví, jaký sport si děti nakonec zamilují.