Aktuality

Nový čipový systém

4.9.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Čip pro žáka

Čip pro žáka  – slouží ke vstupu žáka ráno do školy a k odebírání stravy ve školní jídelně. Každý žák ráno při vstupu do školy přiloží svůj čip k zařízení umístěnému u vchodových dveří a vstup bude zaznamenán. Pokud žák nepřijde do školy a nebude rodiči omluven v  školním   informačním  systému Škola OnLine, přijde rodičům email, že žák není ve škole. Toto opatření má vést k informování o možném záškoláctví.

Stejný čip bude žák používat k odběru stravy ve školní jídelně. Čip obdrží za částku 200 Kč od třídního učitele. Za starý čip, který doposud v jídelně používal, bude žákům 2. a 3. ročníku a žákům, kteří na naši školu nastoupili ve školním roce 2022/23 vráceno 100,- Kč, ostatním 50,- Kč. Peníze budou vráceny převodem na účet, ze kterého rodiče hradí stravu,  případně  v  hotovosti ve ŠJ, možno i na třídních schůzkách.

Nový čip musí aktivovat rodiče, žáci ve  volné hodině nebo  žáci hromadně s třídním učitelem vždy u vedoucí školní jídelny. Do aktivace stále funguje pro odběr stravy starý čip /ale pouze do 25. 9. 2023/.

Čip pro rodiče – vyzvedávání z družiny

 Čip pro rodiče – slouží ke vyzvedávání dětí ze školní družiny, pokud rodič bude své dítě vyzvedávat nepravidelně. Rodič čipem oznámí, že čeká u vchodových dveří školy a vychovatelé dítě uvolní z družiny.

Pokud Vaše dítě bude chodit pravidelně z družiny samo, rodič uvede na přihlášce do ŠD čas odchodu, družinářka ho bude podle uvedeného času pouštět  a čip tedy  nepotřebujete.

Zavedením čipů chceme odbourat zvonění u dveří. Tento dosavadní způsob komunikace neumožňuje zajištění plynulého odchodu dětí z důvodu velkého počtu oddělení  ŠD.

Rodiče mají možnost si pořídit více čipů. Cena za 1 čip je 200,- Kč. Pokud máte víc dětí v družině, je potřeba, aby každé dítě mělo pro uvolnění svůj čip. Pokud v dalších letech bude Vaše dítě bude chodit ze ŠD samo a tento čip nebudete využívat, škola Vám vrátí 100,- Kč za každý čip.

Časový harmonogram:

do pátku 8. 9. 2023 bude probíhat sběr žádanek na čipy – viz příloha na stránkách školy

– přes víkend čipy nachystáme podle žádanek

– čipy budou nachystané k prodeji pro rodiče v kanceláři školy, termín bude upřesněn.

spuštění čipového systému od 25 .9. 2023

Prosíme rodiče o trpělivost. Pevně věříme, že tato služba bude pro vás i vaše děti přínosná.