Aktuality

Nové hřiště na ZŠ Mlýnská

14.11.2014     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni

V areálu základní školy Mlýnská v Mohelnici byla dokončena rekonstrukce stávající školního hřiště. Podnětem této akce byl jeho dlouhodobě nevyhovující stav, který již neodpovídal nárokům na sportovní vyžití ze strany žáků základní školy i široké veřejnosti. Proto byl vedením města schválen záměr hřiště komplexně zrekonstruovat. Na tento projekt poskytla Nadace ČEZ nadační příspěvek „Oranžové hřiště“ ve výši 500.000 Kč, podíl prostředků ze strany školy činil 200.000 Kč a zbytek do celkových nákladů 2.270.950 Kč uhradil zřizovatel – Město Mohelnice.
Součástí nově vybudovaného sportovního areálu je víceúčelové hřiště, jehož povrch tvoří umělá tráva s křemičitým vsypem, běžecký ovál s litým umělým povrchem a doskočiště s rozběhovou dráhou pro skok daleký. V příštím roce je plánováno dokončení akce vybudováním volejbalového hřiště s umělým povrchem.
Realizací projektu se na ZŠ Mlýnská zkvalitnilo zázemí pro školní výuku tělesné výchovy a další volnočasové aktivity dětí.
Mgr. Aleš Plhák