Aktuality

Nová informatika v praxi

6.2.2024     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Předmět informatika se na naší škole vyučuje od září již od 4. ročníku. Jeho záměrem je, aby se u žáků rozvíjelo informatické myšlení.  Učí se   porozumět tomu, jak fungují digitální technologie, které mohou využívat v dalších předmětech a také v životě. Ve výuce se nepracuje jen s počítači. Jde spíše o rozvoj logického  myšlení, zábavné hry, šifrování  a představivost. Děti se učí řešit problémy pomocí jejich rozdělením na  malé kroky, které zvládnou a umí je vyřešit. Velmi oblíbená je práce s robotickou hračkou Blue-Bot a jednoduchým robotem VEX 123. Ten skýtá mnoho možností ovládání. Pro začátečníky jsou k dispozici tlačítka k ovládání přímo na těle robota. Žáci však velmi rychle přešli k programování pomocí tzv. kodéru.  Tímto se učí algoritmizaci a jednoduché příkazy v praxi.

Aleš Plhák

Aleš Plhák