Aktuality

Návštěva na Dni řemesel

15.5.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

 Ve čtvrtek 11.5. jsme se školní družinou Masarykova zavítali na Základní a Mateřskou školu v Mohelnici, kde se konal již tradiční Den řemesel spojený s jarmarkem. Na dvoře na rozžhaveném uhlí předváděli své dovednosti umělečtí kováři, kteří dětem ukázali, jak se vyrábí podkovy pro koně, srdíčka, čtyřlístky pro štěstí apod. Děti se zaujetím pozorovaly, jak kovář pomocí kladiva dokáže na kovadlině vykovat tyto předměty. Po celé škole byli rozmístěni další řemeslníci a děti si mohly prohlédnout, jak se tvoří různé výrobky, jak tradiční, tak i ty méně známé. Nabídka řemesel a aktivit byla pestrá – keramička, řezbář, patchwork, paličkování, tkadlena, krajkářka, malba na textil, šperkaři, dráteníci, košíkáři, řemeslníci zabývající se výrobou hraček, ručním pletením. Každý stánek byl pojmenovaný podle vystavených výrobků, k vidění zde byli také zahradníci, mydláři, květináři, hokynáři.  Všem se nám vystavené předměty natolik zalíbili, že jsme do družiny nepřišli s prázdnou a také si něco málo zakoupili. Děti si také mohly v rámci prohlídky školy vyzkoušet poležení na vodní posteli a zahrát na hudební nástroje v relaxační místnosti muzikoterapie.

                                                                             Vychovatelky ŠD  Ž. Daňková, J. Horáčková