Aktuality

Nadace Terezy Maxové podpořila žáky

16.6.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Naše škola získala finanční podporu z Fondu Nadace Terezy Maxové dětem (www.terezamaxovadetem.cz), jehož cílem je podpořit také ukrajinské rodiny zasažené válečným konfliktem a jejich děti v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Příspěvek je možné využít na financování materiálních potřeb nezbytných ke vzdělávání (učebnice, školní potřeby a pomůcky,…),vzdělávacích a dalších rozvojových aktivit (školní kroužky, jazykové kurzy) ukrajinských žáků.

Za podporu děkujeme.