Aktuality

Na naší škole probíhá doučování žáků – realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

13.3.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

 Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Realizace projektu: od 1. 1. 2022

Národní plán obnovy je plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU. Jednou z oblastí podpory je doučování.

Cílem je podpora adaptace žáků po návratu k prezenční výuce. Jedná se  o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období.

Příjemcem této podpory je i naše škola. Doučování je realizováno na 1. i 2. stupni v hlavních předmětech (především český jazyk, anglický jazyk, matematika, ruský jazyk).

Za žáky ohrožené školním neúspěchem můžeme považovat žáky sociálně a zdravotně znevýhodněné, žáky s SVP, žáky s nízkou motivací k učení, žáky s vysokou absencí i žáky, kteří jsou ohrožení dlouhodobým dopadem distanční výuky.