Aktuality

Mobilita učitelů aneb studijní pobyt v Polsku v rámci projektu NIDV

3.10.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Zpráva ze studijního pobytu ve Varšavě
Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) uspořádal v letošním roce ve spolupráci s Ministerstvem zahraničích věcí ČR několik cest do zahraničí pro učitele na téma globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a cíle udržitelného rozvoje ve výuce. Cílem této mobility je nejen získat inspiraci v zahraničí k rozvoji GRV na našich školách, ale předat zkušenosti z vlastní práce našich škol v této oblasti.
I já jsem se zúčastnila této mobility a ve dnech 15.9.-21.9.2019 navštívila polskou metropoli Varšavu společně s dvanácti učiteli a řediteli základních a středních škol z celé naší republiky. Doprovázeli nás dva pracovníci NIDV PhDr. Michaela Tužilová a Jiří Tillner, kteří se ujali nejen rolí pohotových tlumočníků, ale i schopných průvodců po řadě institucí, které jsme navštívili.
Na organizaci bohatého programu se také podílela partnerská organizace Grupa Zagranica, která je platformou pro polské neziskové organizace působící v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a globálního vzdělávání.
Cílem naší cesty bylo poznat polský systém vzdělávání v tomto směru a praktické příklady inspirativní praxe. Navštívili jsme několik škol a organizací, úspěšných v této oblasti.
Měli jsme příležitost diskutovat s polskými kolegy, dalšími pedagogickými pracovníky i se žáky. Diskuse k danému tématu samozřejmě probíhala i mezi námi, účastníky této mobility, při výměně zkušeností z našich škol.
Informace, které jsem získala, byly pro moji práci velmi přínosné. Zvláště potom návštěvy dvou škol byly pro mě velmi zajímavé a inspirující.
První školou, kterou jsme navštívili, byla neveřejná základní škola EduLab ve Starých Babicích. Zde jsme si vyměňovali zkušenosti s učiteli zapojenými do globálního a environmentálního vzdělávání, žáci osmého ročníku prezentovali jejich projekt na téma odpovědná spotřeba.
Druhou školou, kterou jsme navštívili, byla veřejná střední škola XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego. Zde nám předvedl učitel ukázkovou lekci v 3. B třídě na téma využití odpadů. Po lekci jsme si v bohaté diskusi s pedagogickými pracovníky i se žáky opět vyměňovali vzájemné zkušenosti a možnosti dalšího rozvoje GRV v rámci výuky a projektů ve škole.
Všechny výše zmíněné školy i neziskové organizace byly velmi vstřícné a díky tomu jsem si odnesla ze svého týdenního pobytu mnoho nápadů na zkvalitnění výuky ve škole a v neposlední řadě jsem získala čerstvou motivaci k práci.
Ve volném čase, kterého ale moc nezbývalo, jsem měla možnost seznámit se s polskou kulturou a poznat krásy Varšavy. Z pohledu českého turisty je Varšava dost opomíjená a to neprávem. Mě samotnou díky neznalosti toto město moc nelákalo. Na českém internetu se o Varšavě navíc ani moc nepíše. Do města jsem nahlédla jen díky této studijní cestě a jsem dodnes nadšena. Varšava je impozantním místem kontrastů. Jeho centrum můžeme označit za down-town, je zde plno mrakodrapů, jeden historický dokonce ze Stalinovy éry. O kousek dál se zase nachází historické centrum Staré město, které je historickou a zároveň nejstarší částí města a hned sousedí s Novým Městem se spoustou překrásných kostelů a paláců. Za druhé světové války téměř celá Varšava lehla popelem, přesto byla po válce skvěle zrekonstruována. Večerní procházky Varšavou působí neskutečně romanticky.
Samozřejmě jsem musela ochutnat i místní kuchyni, která byla opravdu skvělá.
Varšava má velmi bohatou židovskou minulost. Tam, kde kdysi stávalo proslulé varšavské ghetto, jehož půlmilionová populace byla největší městskou židovskou populací v Evropě. Dnes se ale z původních budov téměř nic nedochovalo.
Naše skupina navštívila Polin – Muzeum historie polských Židů v moderní budově, která stojí v předválečné židovské čtvrti Muranów. I tyto informace byly velmi zajímavé a poučné.
Závěrem bych chtěla vyjádřit velké poděkování pořádající organizaci NIDV za skvěle připravený pobyt s mnoha zajímavými setkáními a získání dalších velmi přínosných informací a zkušeností v oblasti GRV, které využiji ve své práci.
Mgr. Karla Theimrová