Aktuality

Mezi žáky zavítal Tonda obal

5.6.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

V pátek 31. května se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili ekologického programu firmy EKO-KOM Tonda obal na cestách. Je to interaktivní beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol. Jedná se o ekologický program pro školní děti, který žáky seznamuje s tříděním a recyklací odpadů.
Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. V průběhu besedy lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu mu napomáhala výstavka – kufřík plný recyklátů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Beseda byla vhodným doplněním enviromentální výchovy žáků.