Aktuality

Kevser v hodinách informatiky

7.4.2014     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Mezi experty přes ICT technologie, včetně učitelů informatiky, panuje jednoznačná shoda – nezbytnost znalosti anglického jazyka.
Na naší škole mají možnost rozvíjet komunikaci v anglickém jazyce nad rámec výuky angličtiny žáci 8. a 9. ročníku ve volitelném předmětu – v informatice. Skupina Mgr. Faltýnka a částečně skupina Mgr. Grünwalda využívají aprobace turecké asistentky Kevser, což je právě informatika.
Výuka probíhá zásadně v angličtině, většinou na vhodně zvolených online programech – samozřejmě opět v angličtině. Žáci pracují na prezentacích, učí se základy animace, úpravu fotek, vytvoření vlastního bloggu, práci v Google maps.
Je třeba dodat, že žáci nemají problém Kevser porozumět, slabší je jejich slovní zpětná vazba – mluví s Kevser jen výjimečně.
Bohužel výuka tohoto typu pomalu končí – koncem dubna se s námi Kevser rozloučí a odcestuje zpět do vlasti. I touto cestou bych jí i za kolegu Grünwalda chtěl poděkovat za velký přínos do hodin informatiky.
Mgr. Zdeněk Faltýnek