Aktuality

Když oči nevidí

29.11.2013     Irena Pobucká     zpět do sekce Aktuality

Ve středu 27. listopadu jsme využili nabídky SONS a účastnili se akce s podporou města Mohelnice pod názvem „Putování za zdravím, aneb když oči nevidí“. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých s pobočkou v Šumperku ve spolupráci s MKC Mohelnice připravila pro širokou veřejnost ukázky činností se zrakově handicapovanými občany.

Někteří žáci 1. i 2. stupně naší školy si mohli na vlastní kůži okusit, jaká úskalí mohou člověka se ztrátou zraku potkat. Vyzkoušeli si na různých stanovištích rozmanité činnosti, se kterými se nevidomí každodenně mohou setkávat.
Lušili tajný vzkaz v Braillovu písmu, nalévali tekutiny s pomocí zvukového indikátoru hladiny, zkoušeli chůzi a orientaci v prostoru se slepeckou holí, třídili odpad a různé předměty s pomocí hmatu s klapkami na očích. Někteří se pokusili o simulovanou střelbu na terč se zvukovou navigací. Velice zajímavou činností se staly ukázky první pomoci s pracovnicemi Českého červeného kříže. Pokusy žáků coby nevidomých se v praktických činnostech při poskytování první pomoci projevily jako velice náročné.

Pracovnice ochotně odpovídaly na dotazy a závěrem daly žákům několik rad, jak se mají k nevidomým chovat, jak jim nabídnout pomoc, jakým způsobem s takto handicapovaným člověkem komunikovat.
Žáci odcházeli obohaceni o nové zkušenosti a zážitky, které jim pomohou bez předsudků orientovat se v životě nevidomých spoluobčanů a nabídnout jim případnou pomoc.

I. Pobucká