Aktuality

Informace ke stávce

21.11.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

V Mohelnici 21. 11. 2023

Vážení zákonní zástupci, 

naším zájmem je vytvářet pro děti co nejlepší podmínky pro vzdělávání, zkvalitňovat výuku na naší škole tak, aby děti nalezly své uplatnění nejen v pracovním, ale i v každodenním životě. Posilujeme jejich kompetence při běžné výuce, projektových dnech, nabídkou volitelných předmětů a dalších aktivit. 

Nemůžeme souhlasit se současně plánovanými úspornými opatřeními, která nepochybně ovlivní kvalitu vzdělávání, proto jsme se rozhodli vstoupit jako škola do stávkové pohotovosti. Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Nelze však šetřit na nepravém místě – investice do vzdělávání, je investicí do budoucnosti dětí.

Důvody, proč jsme se na ZŠ Mlýnská rozhodli připojit k odborové stávce, jsou následující:

  • Výrazné ohrožení kvality výuky.
  • Omezení možností školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější (např. ve výuce cizích jazyků, matematiky, českého jazyka, informatiky, praktických předmětů apod.).
  • Omezení možností školy nabídnout dětem volitelné předměty.
  • Zvyšování počtu dětí ve třídách.
  • Ohrožení činnosti a míst nepedagogických pracovníků, kteří jsou pro chod školy nepostradatelní: školníci, kuchaři, uklízeči, ekonomové, IT pracovníci atd.
  • Ohrožení činnosti personálních kapacit zajišťujících ve škole odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných nebo poradenství pro žáky a zákonné zástupce (změny se negativně dotknou pozic: asistent pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog atd.).
  • Nerespektování strategických dokumentů, především Strategie 2030+, která zajišťuje stabilitu v oblasti školství, bez ohledu na aktuální politický mandát, a na jejímž plnění se dohodli všichni aktéři vzdělávání včetně ministerských a vládních představitelů.

Pokud nedojde k jasné změně ze strany MŠMT a vlády, v pondělí 27. 11. 2023 bude škola uzavřena a nebude probíhat vyučování ani činnost školní družiny.

Děkujeme Vám za pochopení a podporu. 

Za zaměstnance školy stávkový výbor ZŠ Mohelnice, Mlýnská

Informace ke stávce pro zákonné zástupce: 

  • zákonný zástupce během stávky nezískává nárok na ošetřovné
  • zákonný zástupce dítěte mladšího 9 let může požádat svého zaměstnavatele o výkon práce na dálku, pokud to umožňuje povaha práce

I Vy nás můžete podpořit podpisem petice Otevřený dopis zástupců škol proti drastickým škrtům ve školství: https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi   

Informace k problematice pro zájemce:

Reportér: Školské odbory nestávkují kvůli platům učitelů – Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

Proč chtějí učitelé stávkovat? „Teď vezmou peníze kuchařkám, ale kdo to bude za rok,“ ptá se odborář Dobšík | Plus (rozhlas.cz)

https://archiv.hn.cz/c7-67262380-nogur-3a134fb397af478?fbclid=IwAR3_yoxBC8keCSrgaeHYmaI72g4EZ9hZKU14NHv1zAfftIT5lLrSkuchwUQ

https://denikn.cz/1281093/skoly-se-boji-drastickych-skrtu-i-osekane-vyuky-popisujeme-co-se-chysta/?cst=94ee52ab2bdaf61aaf7ac8243c354af54c3b90fe8b1beac5dee87878c7c78123&fbclid=IwAR3llb1yXO6iweMKNVhfmCvBSDAWwRI9qt_2iuWsQuolvsMxHbX6J_umgGI

Učitelé o změnách, které přijdou: „Zmar, deziluze, frustrace“ – Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

Školy mají seškrtat semináře i praktika – Novinky