Aktuality

Informace k ukončení 1. pololetí

26.1.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Žáci 1. a 2. ročníků obdrží výpis z vysvědčení a slovní hodnocení distanční výuky za 1. pololetí školního roku 2020/21 ve čtvrtek 28. ledna 2021 čtvrtou vyučovací hodinu. Provoz ŠD je nezměněn.

Žáci 3. až 9. ročníků obdrží výpis z vysvědčení a slovní hodnocení distanční výuky za 1. pololetí školního roku 2020/21 do 3 dnů po nástupu na prezenční výuku ve škole.

Zákonní zástupci žáků budou informováni o klasifikaci svých dětí za 1. pololetí v informačním systému školy CLASSIS. Na školní email žáka bude dne 28. ledna zasláno slovní hodnocení distanční výuky za 1. pololetí.

V pátek 29. ledna 2021 budou pololetní prázdniny. Provoz ŠD i ŠJ je uzavřen.