Aktuality

Informace a organizační pokyny pro rodiče a žáky 9. tříd

7.5.2020     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Základní pokyny k výuce žáků 9. ročníků

Od 11. května 2020 je umožněn dobrovolný nástup těmto žákům na konzultace; po přihlášení se jejich docházka považuje za povinnou, nepřítomnost bude evidována a musí být řádně do tří dnů zákonnými zástupci omluvena.

Vedení školy rozhodlo, že osobní přítomnost žáků 9. ročníků bude  probíhat ve dnech pondělí, středa, pátek vždy od 8.00 do 11.40 hodin. Do přípravy budou střídavě zařazeny předměty matematika a český jazyk v dvouhodinových blocích.

Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků, skupiny se nesmí měnit, případně setkávat. Skupina 9. A zůstává ve své třídě, skupina 9.B (+2 žáci z 9.A) bude pracovat ve třídě 8.B. Žáci se budou zdržovat jen ve vymezených prostorách u těchto tříd.

Žáci třídy 9.A přichází do školy v době 7:40 – 7:50, skupina 9.B v době 7:50 – 7:59.  Při vstupu do školy bude žákům měřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě zvýšené teploty žák nebude do výuky zařazen, rodiče budou bezprostředně informováni.

Žáci se plynule přesunou přes šatny s přezutím do třídy. Žáci musí dodržovat při přesunech a v šatnách rozestupy minimálně 1,5m.

Žáci musí dodržovat veškeré hygienické požadavky (včetně vybavení 2 rouškami a sáčkem na jejich odložení…), pokud opakovaně poruší hyg.požadavky nebo pokyny zaměstnanců školy, budou z výuky vyloučeni. Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku.

V případě, že při výuce nebyly nepoužívány roušky, je povinnost si je nasadit před opuštěním třídy a nosit na obličeji po celou dobu pobytu mimo třídu.

Při používání toalet, před každým jídlem a po každém vzdělávacím bloku je nutno provést dezinfekci mýdlem a použít jednorázové papírové ručníky. Je vhodné použít i dezinfekci rukou; dezinfekční prostředky jsou umístěny ve třídě a na         WC.

Přítomnost žáků v budově školy před a po skončení výuky dané rozpisem je zakázána.

Obědy si žáci musí sami objednat ve školní jídelně, výdej bude po vyučování umožněn v souladu s Metodikou MŠMT. Do školní jídelny je povoleno vzít si s sebou aktovky pro odložení roušky do sáčku. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci. Po obědě okamžitě opouští prostory jídelny a budovu školy.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků nemoci Covid–19, nesmí vstoupit do školy, rodiče jsou povinni tuto skutečnost ihned nahlásit třídnímu učiteli.

Doporučujeme prostudovat Metodiku MŠMT – Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020  a dodržovat základní hygienické požadavky zde uvedené.

7.5.2020                                                                              Mgr. Marcela Vlasáková,

                                                                                                   ředitelka školy