Aktuality

Indiáni Severní Ameriky

29.11.2012     Irena Pobucká     zpět do sekce Aktuality

Poutavé vyprávění nad fotografiemi a videoukázkami ze své cesty po Severní Americe si pro nás na 27.11 2012 přichystal pan Karel Kocúrek, kterého naši žáci znají již z dřívějších hudebních setkání.
Děti vyslechly nadšené vyprávění o životě indiánských kmenů, způsobu oblékání, zvycích i tradicích a celkové životní filosofii, týkající se prastaré indiánské kultury. Historie osídlování Ameriky indiánskými kmeny i její následný postupný zánik, byl pro žáky zajímavým tématem, neboť mnozí považovali Indiány za vymyšlené filmové postavy. Beseda se nesla v duchu obdivu ke kráse amerických přírodních rezervací, dokumentované na úžasných fotografiích krajiny, odkud indiánská kultura pochází a přetrvává v určité míře dodnes.
Děti měly přichystány spousty překvapivých dotazů a dostaly i neméně zajímavé odpovědi.
Opět nás pan Kocúrek přesvědčil, že je nejen odvážný cestovatel,ale i výborný pedagog.

Ukázky z besedy můžete shlédnout ve fotogalerii.