Aktuality

FOTOSOUTĚŽ 2013

8.1.2014     Pavel Grünwald     zpět do sekce Aktuality

Žáci 9. ročníku si v rámci předmětu digitální technologie uspořádali fotosoutěž. Do soutěže každý žák, který navštěvuje předmět digitální technologie, poslal jednu ze svých fotografií. Každá fotografie musí být originální, nesmí být stažena z internetu. Hlasovat mohou všichni žáci z naší školy.

V učebně informatiky jsou připravené lístečky, kde každý soutěžící vyplní své jméno, třídu a vybere první tři místa. Potom tento lístek odevzdá v učebně do připraveného boxu. Vyhodnocení proběhne na konci ledna, kdy budou vyhlášeny výsledky fotosoutěže a vylosováni dva žáci, kteří se zapojili do hodnocení těchto fotografií.

Fotografie žáků 9. ročníku