Aktuality

Exkurze v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce

18.3.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Dne 18. 2. 2019 se žáci 3. C společně s paní třídní učitelkou a asistentkou pedagoga vypravili na cestu za poznáním, a to do Muzea tvarůžků. S paní průvodkyní si prošli expozici, dověděli se z jaké suroviny a jak se tvarůžky vyrábí. Také zjistili, jak vznikla firma AW a jak dostala své jméno. V průběhu prohlídky muzea využily děti interaktivních prvků – vyfotografovaly se v roli tvarůžku a jako pomocníci při výrobě. Vyzkoušely si na vlastní kůži, jak namáhavě se dříve šlapal tvaroh, aby se z něj dal vyrábět tento skvělý sýr. V kinosálu vybaveném starými sklopnými sedačkami děti zhlédly krátký vtipný film o založení tvarůžkáren. Na konci prohlídky děti prokazovaly své nově nabyté vědomosti v pracovním listu. Po návštěvě muzea všichni navštívili podnikovou prodejnu a nakoupili pro rodiče voňavý suvenýr. Také paní učitelka nakupovala, ale bylo to pro žáky. V následujících dnech se totiž uskutečnila ještě ochutnávka. Některé děti ochutnaly úplně poprvé tento aromatický sýr v podobě sušenky, chuťovky s pomazánkou či s kouskem tvarůžku.
Další ze souboru exkurzí byla připravena na 6. 3. 2019. Tentokrát jsme se vypravili do Ruční papírny ve Velkých Losinách. K této exkurzi byla přizvána také třída 5. B a několik žáků z 6. A. Papírna je jedinou svého druhu ve střední Evropě. Již více než 400 let se zde vyrábí ruční papír tradiční metodou z bavlny, lnu a vody. Tento papír využívají umělci pro své kresby, grafiky, dále pak vysoké školy k tisku vysokoškolských diplomů. Pro reprezentativní korespondenci jej dokonce využívá prezidentská kancelář. Papír má více než stoletou trvanlivost a slouží i restaurátorům. Součástí ruční papírny je od roku 1987 muzeum papíru. Zde se žáci dověděli o počátcích výroby papíru vůbec i o rozvoji papírnictví u nás. Zhlédli stroje na výrobu papíru a celý postup výroby. I zde v rámci výuky prokazovali žáci své získané vědomosti vyplněním pracovního listu. V druhé části exkurze si děti samy zkusily vyrobit ruční papír, vytvořit z něj obálku, dekorovat jej mramorováním, kreslit na něj, vyrazit si motiv a nakonec také udělat pečeť. Dílnička byla dobře zorganizovaná a děti byly velmi spokojené.
Obě exkurze se velmi zdařily, žáci byli nadšení z výuky probíhající zábavnou formou. Našli se i takoví nadšenci, kteří prohlásili, že by zde chtěli pracovat. Děkujeme rodičům i vedení školy, že umožnili tyto exkurze uskutečnit.
Mgr. Jolana Winklerová