Aktuality

Evropský den jazyků na Masarykově

2.10.2019     Irena Pobucká     zpět do sekce Aktuality

Kořeny Evropského dne jazyků sahají do roku 2001, který byl Radou Evropy a EU vyhlášen za Evropský rok jazyků. Rada Evropy rozhodla vytvořit každoroční tradici a prohlásila 26. září za Evropský den jazyků jehož cílem je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků jako způsobu porozumění mezi lidmi různých národů.

Do oslavy Evropského dne jazyků se zapojili i žáci 4.A a 5.A. Mladší, čtvrťáci, se rozdělili do čtyřech skupin, ve kterých vybarvovali vlajky zemí, které již navštívili, poznávali hlavní města, přírodní krásy i známé stavby. Naučili se pozdravům a poslouchali píseň Strýček Donald farmu měl v různých jazycích. Zhlédli krátká videa o některých evropských zemích a získané poznatky zapisovali na společný panel. Součástí projektového dne byla i výstavka přinesených suvenýrů ze zahraničních cest a vědomostní soutěže mezi skupinami.

Žáci pátého ročníku se ve skupinové práci věnovali nejrozšířenějšímu evropskému jazyku ruštině, populární angličtině a němčině. Nejprve zhlédli prezentaci zemí, prohlédli si výstavu suvenýrů a poté zpracovávali v šesti skupinách rozličné úkoly. Skládali mapu, vybarvili vlajku země, doplňovali chybějící geografické údaje, údaje o státním zřízení, významných osobnostech země či luštili význam některých slov z přehledu abecedy daného jazyka či slovníku. Zpracované poznatky přednesli na závěr spolužákům jako shrnutí projektového dne a společně si zazpívali úryvek ruské písně Kaťuša.
Společně jsme si uvědomili, že studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání bariér mezi kulturami.

I.Pobucká a H. Wiesnerová