Aktuality

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

24.10.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

 Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Realizace projektu: 1. 1. 2022

Národní plán obnovy je plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU. Jednou z oblastí podpory je doučování.

Cílem je podpora adaptace žáků po návratu k prezenční výuce. Jedná se  o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období.

Příjemcem této podpory je i naše škola. Doučování je realizováno na 1. i 2. stupni v hlavních předmětech (především český jazyk, anglický jazyk, matematika, ruský jazyk).

Za žáky ohrožené školním neúspěchem můžeme považovat žáky sociálně a zdravotně znevýhodněné, žáky s SVP, žáky s nízkou motivací k učení, žáky s vysokou absencí i žáky, kteří jsou ohrožení dlouhodobým dopadem distanční výuky.