Aktuality

Dopravní výchova prvňáčků

30.3.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Jaro je tady a s ním přichází doba her, výletů a pobytu dětí i dospělých v přírodě, venku. Prvňáčci absolvovali kurz dopravní výchovy v Domě dětí a mládeže, aby se při všech svých venkovních aktivitách chovali a cítili bezpečně, naučili se základní pravidla silničního provozu. Po teoretické části, která proběhla s lektorem DDM, se věnovali interaktivní výuce s modelem křižovatky a dopravních prostředků, v závěru kurzu si teoretické vědomosti ověřili a vyzkoušeli při řešení problémových situací v počítačovém programu.

Mgr. Renáta Formánková, Mgr. Jana Nosková, Mgr. Jitka Kyseláková