Aktuality

Dopravní výchova na 1. stupni

21.1.2014     Renáta Formánková     zpět do sekce Aktuality

Stejně jako každý rok  v zimním období se  žáci naší školy účastní kurzu dopravní výchovy.
Tento kurz pro žáky škol pořádají zaměstnanci DDM Magnet Mohelnice ve spolupráci s BESIP. Podle věkových kategorií se žáci seznamují se základními pravidly silničního provozu, učí se bezpečnému chování při přecházení vozovky, teoreticky řeší možné problémové situace, starší žáci se připravují na získání průkazu cyklisty.
Nabyté znalosti si žáci v jarních měsících doplní tréninkem na dopravním hřišti a v reálných situacích každodenního života.
Zimní kurz zahájili naši nejmenší prvňáčci. Fotografie z této akce naleznete na stránce třídy 1. B.

Mgr. Renáta Formánková