Aktuality

Den otevřených dveří

24.3.2024     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

V úterý 19.března a ve středu 20.března se budovy Základní školy na Mlýnské ulici 1 a Masarykově 30 otevřely malým i velkým návštěvníkům. Do školy se přišli podívat předškoláci i žáci pátých tříd z okolních obcí. Ve společnosti průvodců z řad žáků vyšších ročníků měli možnost projít všechny prostory školy, odborné učebny, školní družiny, podívali se do jídelny, tělocvičen nebo třeba keramické dílny. V průběhu prohlídky bylo možné seznámit se s moderním vybavením učeben a některými pomůckami, které se využívají při výuce. Aktivity žáků probíhaly v jazykových a počítačových učebnách, budoucí školáci si vyzkoušeli hru s roboty, nahlédli do mikroskopu a vyzkoušeli své první chemické pokusy. Ve školní kuchyňce se připravovalo malé občerstvení a v jarních dílnách prvního stupně děti tvořily, zpívaly a předváděly své dovednosti předškoláka. Fotografie z třídních a školních akcí přibližují další aktivity, kterými žáci naší školy během roku žijí. Na dotazy rodičů byli připraveni odpovídat učitelé a zástupci vedení školy, otevřely se i dveře školního poradenského pracoviště. Hřiště s umělým povrchem a herními prvky, lezecká stěna i učebna na zelené střeše umožňují dětem na obou budovách trávit část výuky ve venkovním prostředí. Našim cílem je nabídnou žákům naší školy co nejpestřejší možnosti k aktivnímu naplnění volného času.   

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 připravuje na obou pracovištích (ulice Mlýnská 1 i Masarykova 30) zápis žáků do prvních tříd, který proběhne ve dnech 10.-11. dubna 2024 vždy od 12 do 16 hodin. Přihlášku do školy je možno také vyplnit elektronicky na www.zsmlynska.cz

Těšíme se na vás!