Aktuality

Den otevřených dveří

31.3.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

V úterý 22. března se konal na obou budovách naší školy – tedy na Mlýnské i na Masarykově ulici Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a budoucí žáky šestých tříd. Ti se mohli se svými rodiči podívat do tříd, jazykové učebny, tělocvičny, jídelny, školních  družin a školního klubu. Prvňáčci nesměle nakukovali do každé třídy, kde byly pro ně nachytány různé činnosti. Vyzkoušeli si, jak se sedí v lavici, pracovali na interaktivní tabuli a vyráběli jednoduchý výrobek.  Na chodbách školy mohli zhlédnout fotodokumentaci, která vypovídá o celoroční práci žáků školy. V tělocvičně si zasportovali, navštívili zelenou střechu školy, v jídelně ochutnali zdravé občerstvení.  Celá akce se nesla v duchu blížících se  Velikonoc, což dokazovala  jarní výzdoba školy.

S mnohými se setkáme při zápisu do 1. tříd, který se koná na obou budovách školy 12. a 13. dubna 2022, vždy od 12-16 hodin.