Aktuality

Den otevřených dveří

12.12.2013     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Den otevřených dveří si získal  na ZŠ Mlýnská již svoji pevnou tradici. V úterý 10. prosince  pozvali žáci a učitelé veřejnost do obou budov  – tedy na Mlýnské i Masarykově ulici. Den otevřených dveří 2013 nesl podtitul Kouzelné Vánoce ve škole.
Již  u vchodových dveří čekaly na návštěvníky průvodkyně, aby jim ukázaly školní prostory a přiblížily atmosféru života ve škole.  Návštěvníci si prohlédli vánočně vyzdobené třídy, kde se seznámili s různými učebními materiály, mapami a učebními pomůckami. Prohlíželi si  vybavené jazykové a odborné učebny, učebny výpočetní techniky, školní družiny a klub, keramickou dílnu a tělocvičny, ohodnotili žákovské práce a výtvory ve vitrínách a na nástěnkách.  Promítaly se zde také videopořady natočené během školního roku. Mnoho rodičů nacházelo své ratolesti na vystavených fotografiích či  prezentacích  projektů, kterých se žáci během celého roku účastnili. Velkému zájmu se těšily také učebny s interaktivními tabulemi, které přispívají ke zkvalitnění vyučovacího procesu a poskytují žákům větší prostor pro uplatnění jejich dovedností i  osvojování  nových vědomostí.
Žáci prvního stupně zpívali ve svých třídách  koledy, dokončovali výrobky z papíru, zdobili perníčky, malovali obrázky nebo vyráběli drobné dárky. Také si  sami secvičili známou pohádku O Sněhurce. Ve školní  jídelně na návštěvníky čekaly tvořivé vánoční dílny. K vidění byly ukázky nejrůznějších výtvarných technik. Vznikaly zde vkusné výrobky  z korálků, barev na sklo, papíru a  nechyběly ani adventní věnce. Komu ještě chyběl drobný vánoční dárek,  určitě zde našel inspiraci a mohl si jej hned odnést domů.  V keramické dílně návštěvníci se zájmem pozorovali obratné a šikovné ruce dětí při výrobě keramiky.  V tělocvičně probíhal malý florbalový turnaj. Vždyť právě ve florbalových soutěžích dosahují žáci naší školy nemalých úspěchů. Pěvecký sbor školy secvičil pásmo vánočních koled a písní. Děti i dospělí si také  mohli napsat svá nejtajnější přání, která se jim určitě o letošních Vánocích splní.
Nezapomnělo se ani na občerstvení, a tak se nabízelo žáky upečené drobné cukroví, několik druhů vánočních čajů a nealkoholický punč.
Možnosti seznámit se se školním prostředím a děním ve škole využili i rodiče budoucích prvňáčků. Udělali si představu o tom, co se budou jejich děti učit a kde stráví příští školní léta. Budoucí prvňáčci si mohli projít Ježíškovu cestu, při které plnili nejrůznější úkoly a na konci cesty byli po zásluze odměněni. Děti nesměle nakukovaly do každé třídy, na chodbě si vyzkoušely, jak jsou pohybově zdatné. Některé děti  by ve škole už nejraději zůstaly.

Letošní  předvánoční Den otevřených dveří na Základní škole Mlýnská se  podle kladných ohlasů opravdu vydařil. Všichni se už těšíme, co nového si pro návštěvníky připravíme za rok.

Aleš Plhák