Aktuality

Asistentka Kevser Ceylan z Turecka nastupuje do naší školy

15.9.2013     Irena Pobucká     zpět do sekce Aktuality

Naše škola si podala žádost u Národní agentury pro evropské vzdělávací programy o umístění zahraničního asistenta v rámci programu Comenius.
Asistentský pobyt Comenius umožňuje budoucím učitelům pracovat po určité období v zahraniční škole a získat tak praktické dovednosti ve výuce, zlepšit si znalosti cizích jazyků, informovat se o jiných evropských zemích a jejich vzdělávacích systémech a především lépe porozumět evropskému rozměru vyučování a studia. Škole se pak naskýtá možnost obohatit výuku např. o nové metody výuky a evropský rozměr.

V čem spočívá přínos zahraničního asistenta
• pomoc při výuce a projektových aktivitách, motivace žáků, podpora týmové práce žáků
• pomoc s výukou nejazykových předmětů v cizím jazyce tzv. CLIL (Content and Language Integrated Learning)
• zapojení do přípravy a uskutečnění projektů např. e-Twinning, Comenius, Regio Comenius Projekty partnerství dalších akcích pořádaných školou
• poskytování pomoci žákům se specifickými potřebami nebo potížemi s učením, podílení se na tvorbě  učebních  materiálů
• vyučování rodného jazyka, informování o zemi, kultuře, tradicích, zajímavostech
  apod.

Naše požadavky na asistenta byly blízké požadavkům turecké studentky Kevser Ceylan z univerzity v Istanbulu, a tak mohly začít v červnu přípravy na její příjezd. Všechny potřebné formality se podařily včas vyřídit. Od pondělka 16.9. se budou žáci naší školy setkávat s novou paní učitelkou ve vyučovacích hodinách, v zájmových kroužcích, při školních projektech či akcích pořádaných školou.

Přejeme Kevser, aby se jí v České republice i v našem městě líbilo.

Hana Wiesnerová