Aktuality

ADOPCE NA DÁLKU – Indie

13.5.2014     Pavel Grünwald     zpět do sekce Aktuality

Projekt Adopce na dálku – Indie běží na naší škole od školního roku 2006 / 2007, kdy žáci a pedagogové adoptovali dvě chudé indické děti z provincie Kannada – Anicii a Sarveshe. Každoroční sbírkou umožňujeme našim dětem docházku do školy, přístup ke vzdělání a tím lepší start do života. Z vybraných prostředků jsou dětem hrazeny pomůcky, školní uniformy, školní autobus a vše, co s návštěvou školy souvisí.

                V dubnu naši školu navštívila paní Kateřina Gužíková, pracovnice Diecézní charity Hradec Králové, která zabezpečuje v rámci České republiky adopci na dálku v oblasti Indie. Povídala si se žáky o životě v indických městech a vesnicích, o každodenních problémech obyčejných lidí, přiblížila dětem indické zvyky a tradice, ukázala fotografie, poukázala na shody a odlišnosti života v Indii a v Evropě. Beseda s paní Gužíkovou měla mezi žáky velmi kladný ohlas.

          V květnu a červnu 2014 proběhne již 8. ročník naší sbírky. Doufám, že se i letos podaří vybrat dostatečnou částku a umožníme tak našim adoptivním dětem Anicii a Sarveshovi pokračovat ve vzdělávání. Všem „adoptivním rodičům“ za jejich příspěvky předem děkuji.

prezentace – Indie

Mgr. Pavla Šubrtová