Aktuality

Adaptační setkání budoucích prvňáčků

17.5.2017     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Dne 19. 4. 2017 proběhlo první setkání dětí, které v září nastoupí do 1. tříd. Pro děti byl připraven hodinový program plný různých aktivit a činností. Děti s sebou přivedly své rodiče i prarodiče a na vlastní kůži si vyzkoušely, jaké je to být školákem. Paní učitelky dětem ukázaly předměty a činnosti, které na ně čekají v září ve škole. Po přivítání a představení si děti společně pomocí interaktivní tabule povídaly o tom, co do školy patří a nepatří. Jak bude vypadat obsah aktovky a pouzdra, které budou každodenním pomocníkem malých školáků. Děti řešily zábavné úkoly matematických představ a v rámci rozvoje grafomotoriky si vyzdobily jednoduchými tvary teplý pletený svetr. Dětem se velice líbilo matematické divadélko a také si vyzkoušely samostatnou práci. Za odměnu si zahrály pexeso a hru Ovocný koš.
Druhé adaptační setkání budoucích prvňáčků se uskutečnilo 10.května 2017 a probíhalo v pracovním a sportovním duchu. Děti přišly ve sportovním oblečení a netrpělivě čekaly na to, co si pro ně paní učitelky připravily tentokrát. Budoucí žáčci si mohli na chvíli opět posedět ve školních lavicích a vyzkoušet si zručnost svých ručiček. Vykreslovali, vystřihovali a zdobili motýlka.
V druhé části našeho setkání se budoucí školáci přesunuli do malého gymnastického sálu. Po nástupu a krátkém připomenutí pravidel chování v tělocvičně se děti s chutí pustily do jednotlivých disciplín. Svoji obratnost ukázaly v soutěžení ve družstvech, při činnostech s míčem, svoji rychlost uplatnily ve slalomovém běhu, procvičily si slalom i běh ve stopách. Na žíněnkách válely sudy, podlézaly a přeskakovaly překážky. Zaskákaly si na konících a také si vyzkoušely jízdu na vozítku. Ta se jim líbila asi nejvíce . Na závěr našeho sportování děti prolezly housenkou jako tunelem ke svým rodičům i prarodičům.
Doufáme, že tato setkání pomohou posílit vzájemnou důvěru mezi budoucími žáčky a jejich učiteli a překonají obavy z nástupu do prvních tříd. Čeká je škola hrou.
Mgr. Dagmar Čepová, Mgr. Renáta Formánková , Mgr. Vladislava Havlíčková