Aktuality

Adaptační kurzy pro budoucí prvňáčky

24.1.2013     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Na obou budovách naší ZŠ – na ul. Mlýnské i Masarykově zavádíme od letošního školního roku adaptační kurzy pro předškolní děti, které půjdou v září do školy. Smyslem tohoto setkání je co nejlépe přiblížit dětem z MŠ činnosti, které jim usnadní přechod do nového prostředí školy a budovat vzájemnou důvěru mezi budoucími žáčky a jejich učiteli.
Kurz bude mít ucelený program, který vytvořili naši zkušení pedagogové. Předškoláci si budou moci vyzkoušet, jak se sedí ve školních lavicích, plnit jednoduché úkoly, pohrát si na koberci didaktickou hru nebo si společně zazpívat písničku. Bude to malá příprava dětí na zápis do 1. tříd.