Aktuality

Adaptační kurs pro předškoláky na Masarykově

22.1.2015     Irena Pobucká     zpět do sekce Aktuality

V lednových dnech se pomalu začínají předškolní děti těšit k zápisu do první třídy.V letošním roce je pro budoucí prvňáčky opět připravena série adaptačních kurzů, které mají za úkol pomoci dětem překonat obavy spojené se vstupem do školy.

První hodinové bloky proběhly na budově Masarykova ve dnech 19.1 , 21.1. a zúčastnily se jich děti MŠ Hálkova. Děti měly možnost setkat se s činnostmi běžnými ve výuce, s budoucí paní učitelkou, novými formami her na rozvoj slovní zásoby, smyslového a pohybového vnímání, vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí. Tematicky byly jednotlivé aktivity propojeny s klasickou českou pohádkou O Budulínkovi a zlé lišce. Děti projevily velkou aktivitu a snahu při plnění“ skoro školáckých“ úkolů a odcházely velmi spokojené .

Přejeme jim hodně úspěchů u zápisu do první třídy.

Jitka Kyseláková, Jana Horká, Irena Pobucká