Kariérové poradenství

Burza středních škol přilákala mnoho návštěvníků

14.11.2014     Aleš Plhák     zpět do sekce Kariérové poradenství

Tato akce byla součástí projektu „Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole“- r.č.CZ.1.07/1.1.26/02.0002
Kam po základní škole? Přesně takovou otázku si budou brzy pokládat žáci devátých tříd. S výběrem vhodné školy jim měla napomoci burza středních škol, která se uskutečnila dne 11. listopadu od 14 hodin v Domě kultury v Mohelnici. V rámci projektu „Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole“ tuto akci uspořádala ZŠ Mlýnská Mohelnice ve spolupráci s firmami Hella a Siemens Mohelnice.
Svou nabídku vzdělávacích aktivit zde prezentovalo více než 20 středních škol a odborných učilišť nejen z Olomouckého kraje. 11 škol bylo se zaměřením na obory strojní, stavební a elektro. K propagačním stánkům škol ze Šumperka, Zábřehu, Mohelnice, Litovle, Uničova, Olomouce, Moravské Třebové a dalších míst našeho regionu zavítali žáci 8. a 9. tříd ZŠ Mlýnská i žáci z dalších základních škol oblasti Mohelnicka. Někteří si přišli pro cenné informace sami, jiné doprovázeli rodiče.
Burzu otevřela ředitelka školy Mgr. Marcela Vlasáková a přivítala náměstka hejtmana Olomouckého kraje ing. Zdeňka Švece. Všem zástupcům jednotlivých škol popřála mnoho úspěchů při prezentaci jejich škol a žákům šťastnou volbu při výběru vhodného studijního oboru.
Burza středních škol, která se konala v Mohelnici podruhé, se opět setkala s velmi dobrým ohlasem. Žáci měli jedinečnou příležitost získat v jeden den a na jednom místě aktuální informace o možnostech studia i následném uplatnění v praxi. Na vlastní oči viděli ukázky činnosti dané školy a ptali se pedagogů i samotných studentů na to, co je zajímá, aby si vybrali ten nejvhodnější studijní obor, který je připraví na budoucí profesi. Mohli tak získat ucelený a vyčerpávající přehled o možnostech dalšího vzdělávání.
Zástupci firem Hella a Siemens poskytovali žákům i rodičům informace o budoucím uplatnění u těchto největších zaměstnavatelů v regionu. Také zástupci zúčastněných středních škol ocenili veliký zájem o informace o studiu na jejich školách, kladně hodnotili organizaci a úroveň burzy. Podle jejich slov taková akce na Mohelnicku chyběla a v budoucnu se jí opět rádi zúčastní.
Poděkování patří pořadatelům za organizaci burzy a firmám Hella a Siemens za vstřícnost a spolupráci.
Mgr. Aleš Plhák