Školní družina a klub

Školní družina

ŠD je určena dětem na prvním stupni. Ve škole pracuje 6 oddělení ŠD. Každé z nich má vlastní místnost vybavenou s ohledem na věk dětí. Školní družina se řídí vnitřním řádem školy a vnitřním řádem ŠD.

Činnost dětí ve školní družině je plně zájmová  a rekreační, vychází z uspokojování potřeb dětí a přispívá k jejich aktivnímu odpočinku. V rámci svých činností zajišťuje dětem bezpečnost, odpočinek, rekreaci, pobyt na čerstvém vzduchu a v neposlední řadě zájmové vyžití. Zájmová činnost je rozvíjena u dětí v zájmových kroužcích, jejichž pestrá nabídka je aktualizována každý rok podle zájmu. Jedná se o kroužky sportovní, výtvarné, taneční, počítačové a další – na každý školní rok je přehled rozpracován v plánu práce ŠD.

Zájmová činnost probíhá v učebnách školy:

  • tělovýchovné  – tělocvičny školy
  • vaření – cvičná kuchyňka
  • práce s počítačem – učebna informatiky

V rámci činnosti probíhají ve školní družině různé krátkodobé i dlouhodobé projekty – viz plán ŠD. Zápis dětí do školní družiny a uvolňování řeší Vnitřní řád školní družiny.

vnitřní řád školní družiny_2018-19

 

Školní klub

ŠK je určen dětem na druhém stupni základní školy. Ve škole pracuje 1.oddělení školního klubu ve vlastní místnosti jejíž vybavení odpovídá věku a potřebám dětí 2. stupně pod vedením kvalifikované vychovatelky. Školní klub se řídí vnitřním řádem školy a vnitřním řádem ŠK.

Ve školním klubu je činnost především zájmová, slouží k rozvíjení znalostí a dovedností dětí, k aktivnímu využívaní volného času a k aktivním formám odpočinku.

Zájmová činnost probíhá v učebnách školy:

  • tělovýchovné – tělocvičny školy
  • vaření – cvičná kuchyňka
  • práce s počítačem – učebna informatiky
  • přírodovědná – odborné posluchárny

Jedná se o kroužky sportovní, výtvarné, taneční, počítačové, přírodovědné a další – na každý školní rok je přehled aktuálně rozpracován v plánu práce ŠD a ŠK. V rámci činnosti probíhají ve školním klubu různé krátkodobé i dlouhodobé projekty – viz plán ŠD + ŠK. Zápis dětí do školního klubu a jednotlivých zájmových kroužků a uvolňování dětí řeší Vnitřní řád školního klubu

vnitřní řád školního klubu_2018-19

Ke stažení

Provoz-školní-družiny-a-školního-klubu-ve-školním-roce-2017 – 18 kroužky

 

Aktuality z družiny a klubu

Provoz ŠD o letních prázdninách

V době hlavních prázdnin je provoz školní družiny přerušen. Školní družina a školní klub organizují pro zájemce (1. – 5. tříd) ve dnech 25. srpna (středa) – 31. srpna (úterý) 2021… » Zobrazit příspěvek

Domácí mazlíčci

DOMÁCÍ MAZLÍČCI ve školní družině 1.B  a 3.C. Hned po návratu do školy jsme si udělali v naší družině tematický blok věnovaný domácím mazlíčkům (nejdříve s prvňáčky poté s třeťáky). S každou skupinou jsme se věnovali… » Zobrazit příspěvek

Děti podporují zdravotníky

Děti ze ŠD Mlýnská – 2.C se v této nelehké době zapojily do výzvy deníku Blesk „ Děti podporují zdravotníky“. Děti mnohdy nemají dostatek slov na to, aby popsaly, co je… » Zobrazit příspěvek

Maškarní karneval v družinách

Druhá polovina února byla v našich družinách při ZŠ Mlýnská věnována tradicím masopustu a karnevalům. Děti tvořily v rámci své družiny společně i jednotlivě nejen karnevalovou výzdobu, ale také veselé klauny, masky… » Zobrazit příspěvek

Družina plná badatelů

Během měsíce února byl pro děti prvních a druhých tříd navštěvujících školní družinu při ZŠ Mlýnská připraven netradiční program. S nadšením a plni otázek se postupně po odděleních školní družiny… » Zobrazit příspěvek

Hurá, sníh!

Poslední roky nám příroda mnoho sněhové nadílky nedopřála. Je tedy důležité si zasněžené dny letošní zimy řádně užít. Tímto heslem se řídíme i ve školních družinách Mlýnská. ‚,Lopatování‘‘ (jízda na… » Zobrazit příspěvek

Máme rádi zvířata

Na konci ledna jsme se s dětmi ve školní družině 1.C věnovali zvířátkům. Povídali jsme si o zvířatech žijících u nás i cizokrajných a během společných her jsme se o nich… » Zobrazit příspěvek

Můj pes, můj kamarád

V rámci projektu dne 1. února navštívila školní družinu dětí 2. C paní Mgr. Martina Špundová, majitelka psího salonu Duffy se svoji kamarádkou Holly, barevnou jorkšírkou. V úvodu byly děti poučeny, že… » Zobrazit příspěvek

Vánoční nadílka ve školních družinách

Letos, stejně jako v letech minulých, zavítal do našich školních družin ZŠ Mlýnská i ZŠ Masarykova Ježíšek s nadílkou nových her, hraček a výtvarných potřeb pro děti. Bohužel současná hygienická opatření nám… » Zobrazit příspěvek

Vánoční tvoření ve školních družinách

Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, a všechny děti se těší na dárečky a zimní radovánky na sněhu. Kouzlo blížících se vánočních svátků jsme s dětmi ve školních družinách na… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Školní družina a klub