Školní družina a klub

Školní družina

ŠD je určena dětem na prvním stupni. Ve škole pracuje 6 oddělení ŠD. Každé z nich má vlastní místnost vybavenou s ohledem na věk dětí. Školní družina se řídí vnitřním řádem školy a vnitřním řádem ŠD.

Činnost dětí ve školní družině je plně zájmová  a rekreační, vychází z uspokojování potřeb dětí a přispívá k jejich aktivnímu odpočinku. V rámci svých činností zajišťuje dětem bezpečnost, odpočinek, rekreaci, pobyt na čerstvém vzduchu a v neposlední řadě zájmové vyžití. Zájmová činnost je rozvíjena u dětí v zájmových kroužcích, jejichž pestrá nabídka je aktualizována každý rok podle zájmu. Jedná se o kroužky sportovní, výtvarné, taneční, počítačové a další – na každý školní rok je přehled rozpracován v plánu práce ŠD.

Zájmová činnost probíhá v učebnách školy:

  • tělovýchovné  – tělocvičny školy
  • vaření – cvičná kuchyňka
  • práce s počítačem – učebna informatiky

V rámci činnosti probíhají ve školní družině různé krátkodobé i dlouhodobé projekty – viz plán ŠD. Zápis dětí do školní družiny a uvolňování řeší Vnitřní řád školní družiny.

vnitřní řád školní družiny_2018-19

 

Školní klub

ŠK je určen dětem na druhém stupni základní školy. Ve škole pracuje 1.oddělení školního klubu ve vlastní místnosti jejíž vybavení odpovídá věku a potřebám dětí 2. stupně pod vedením kvalifikované vychovatelky. Školní klub se řídí vnitřním řádem školy a vnitřním řádem ŠK.

Ve školním klubu je činnost především zájmová, slouží k rozvíjení znalostí a dovedností dětí, k aktivnímu využívaní volného času a k aktivním formám odpočinku.

Zájmová činnost probíhá v učebnách školy:

  • tělovýchovné – tělocvičny školy
  • vaření – cvičná kuchyňka
  • práce s počítačem – učebna informatiky
  • přírodovědná – odborné posluchárny

Jedná se o kroužky sportovní, výtvarné, taneční, počítačové, přírodovědné a další – na každý školní rok je přehled aktuálně rozpracován v plánu práce ŠD a ŠK. V rámci činnosti probíhají ve školním klubu různé krátkodobé i dlouhodobé projekty – viz plán ŠD + ŠK. Zápis dětí do školního klubu a jednotlivých zájmových kroužků a uvolňování dětí řeší Vnitřní řád školního klubu

vnitřní řád školního klubu_2018-19

Ke stažení

Provoz-školní-družiny-a-školního-klubu-ve-školním-roce-2017 – 18 kroužky

 

Aktuality z družiny a klubu

,,Goblíci jedlíci‘‘ ve školní družině

V letošním školním roce jsme v družinách ZŠ Mlýnská propadli kouzlu mlsných figurek pojídajících figurky nejen soupeře. Ano, jedná se o společenskou hru ,,Goblíci jedlíci‘‘. V této svižné logické hře… » Zobrazit příspěvek

Dobrodružství s literárním hrdinou Harry Potterem

I v letošním školním roce nechybělo u dětí oblíbené přespání ve školní družině na Základní škole Mlýnské. Celý program byl laděn do tématiky knižní a filmové série Harryho Pottera a… » Zobrazit příspěvek

Oznámení – prázdninová družina

V době hlavních prázdnin je provoz školní družiny přerušen. Školní družina a školní klub organizují pro zájemce ve dnech: 26. srpna – 30. srpna 2019 ( pondělí až pátek) zájmovou… » Zobrazit příspěvek

Výlet do Pradědova muzea

Děti ze školní družiny z budovy Mlýnská i Masarykova si vyjely po velikonočních prázdninách 23. dubna na výlet do nedalekého Bludova do Pradědova muzea. Nejdříve je lektorky rozdělily do skupin… » Zobrazit příspěvek

Piškvorkový turnaj ve školním klubu

V měsících lednu a únoru se u nás ve školním klubu konal turnaj v piškvorkách. Zúčastnili se ho žáci pátých a šestých tříd. Turnaj probíhal tak, že hráli dva žáci… » Zobrazit příspěvek

Ohlédnutí za zimou

Zpívající ptáci a první jarní květy nám napovídají, že zima už je u konce. Také my ve školní družině se za ní ohlédneme. I letošní zimu jsme trávili nejen vyráběním… » Zobrazit příspěvek

Maškarní karneval

Měsíci únoru vládne karnevalové veselí. Nejinak tomu bylo ve školní družině na ZŠ Mlýnská. V tomto období jsme vyráběli pestrobarevné klauny, masky různých zvířátek a papírové řetězy na výzdobu. V… » Zobrazit příspěvek

Vánoce ve ŠD

Období před Vánocemi je pro všechny děti plné očekávání. A nejinak tomu bylo ve školní družině. Užívali jsme si adventní čas, zpívali koledy, povídali si o vánočních zvycích, vyzdobili své… » Zobrazit příspěvek

České Vánoce ve ŠK

I loňský prosinec byl ve školním klubu ve znamení příprav na Vánoce. V kuchyňce si žáci upekli linecké cukroví a perníčky, jejichž vůně se šířila po celé škole. V keramické… » Zobrazit příspěvek

Domácí mazlíčci ve ŠD

Ve školní družině na ZŠ Mlýnská proběhl tematický týden „Domácí mazlíčci“. Společně s dětmi jsme o našich oblíbených domácích zvířátkách povídali. V prezentaci se děti seznámily, jak žijí, jakou potřebují… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Školní družina a klub