Školní družina a klub

Školní družina

ŠD je určena dětem na prvním stupni. Ve škole pracuje 6 oddělení ŠD. Každé z nich má vlastní místnost vybavenou s ohledem na věk dětí. Školní družina se řídí vnitřním řádem školy a vnitřním řádem ŠD.

Činnost dětí ve školní družině je plně zájmová  a rekreační, vychází z uspokojování potřeb dětí a přispívá k jejich aktivnímu odpočinku. V rámci svých činností zajišťuje dětem bezpečnost, odpočinek, rekreaci, pobyt na čerstvém vzduchu a v neposlední řadě zájmové vyžití. Zájmová činnost je rozvíjena u dětí v zájmových kroužcích, jejichž pestrá nabídka je aktualizována každý rok podle zájmu. Jedná se o kroužky sportovní, výtvarné, taneční, počítačové a další – na každý školní rok je přehled rozpracován v plánu práce ŠD.

Zájmová činnost probíhá v učebnách školy:

  • tělovýchovné  – tělocvičny školy
  • vaření – cvičná kuchyňka
  • práce s počítačem – učebna informatiky

V rámci činnosti probíhají ve školní družině různé krátkodobé i dlouhodobé projekty – viz plán ŠD. Zápis dětí do školní družiny a uvolňování řeší Vnitřní řád školní družiny.

 

Vnitřní řád školní družiny 2021-2022

 

Školní klub

ŠK je určen dětem na druhém stupni základní školy. Ve škole pracuje 1.oddělení školního klubu ve vlastní místnosti jejíž vybavení odpovídá věku a potřebám dětí 2. stupně pod vedením kvalifikované vychovatelky. Školní klub se řídí vnitřním řádem školy a vnitřním řádem ŠK.

Ve školním klubu je činnost především zájmová, slouží k rozvíjení znalostí a dovedností dětí, k aktivnímu využívaní volného času a k aktivním formám odpočinku.

Zájmová činnost probíhá v učebnách školy:

  • tělovýchovné – tělocvičny školy
  • vaření – cvičná kuchyňka
  • práce s počítačem – učebna informatiky
  • přírodovědná – odborné posluchárny

Jedná se o kroužky sportovní, výtvarné, taneční, počítačové, přírodovědné a další – na každý školní rok je přehled aktuálně rozpracován v plánu práce ŠD a ŠK. V rámci činnosti probíhají ve školním klubu různé krátkodobé i dlouhodobé projekty – viz plán ŠD + ŠK. Zápis dětí do školního klubu a jednotlivých zájmových kroužků a uvolňování dětí řeší Vnitřní řád školního klubu

 

Vnitřní řád školního klubu 2021 -2022

Ke stažení

Provoz-školní-družiny-a-školního-klubu-ve-školním-roce-2017 – 18 kroužky

 

Aktuality z družiny a klubu

Ze života ŠD ke konci školního roku

Poslední měsíce školního roku si užíváme hodně teplého a slunečného počasí venku. K tomu využíváme převážně prostory školního hřiště, které jsou vhodné, jak pro sportovní aktivity, tak pro volnou hru dětí…. » Zobrazit příspěvek

Zájmové útvary při ŠD ZŠ Mlýnská a Masarykova 2021/2022

V tomto školním roce se otevřela nabídka zájmových útvarů při školní družině hned dvakrát (klasicky na začátku školního roku, pak znovu po rozvolnění protiepidemických opatřeních v 2. pololetí). O které se… » Zobrazit příspěvek

Z pohádky do pohádky s přespáním…

V pátek 17. června ožily prostory školních družin. Sešly se zde děti 2. až 4. tříd, aby si užily spoustu zábavy se známými pohádkami. Nejdříve si vyrobily dračí čepice z papíru a… » Zobrazit příspěvek

Piškvorkový turnaj ve ŠK

V měsících dubnu a květnu se u nás ve školním klubu konal turnaj v piškvorkách. Zúčastnili se ho žáci pátých a šestých tříd. Do turnaje se zapojil i jeden žák z Ukrajiny. Turnaj… » Zobrazit příspěvek

Oznámení ŠD – provoz o prázdninách

V době hlavních prázdnin je provoz školní družiny přerušen. Školní družina a školní klub organizují pro zájemce (1. – 5. tříd) ve dnech 22. srpna (pondělí) – 31. srpna (středa) 2022… » Zobrazit příspěvek

Jarní tvoření v družině Masarykova

Jarní sluneční paprsky v nás probudily náladu vytvořit výrobky pro radost a dekoraci. Prvním z výrobků bylo papírové slunce, kde si děti vyzkoušely zapouštění barev. Při skládání barevných papírových motýlů a také… » Zobrazit příspěvek

Čarodějnický týden

Poslední dubnový týden jsme v družinách nahlédli do tajemného světa čar a kouzel. Ukázali jsme si několik pokusů, které si děti většinou i samy vyzkoušely. Zakouzlili jsme si například s vodou a… » Zobrazit příspěvek

Jaro ve školní družině

I přesto, že se zima nechtěla vzdát se svým chladným počasím svojí vlády, se v našich družinách probouzelo jaro. Na nástěnkách nám rozkvetly první sněženky. Probudili jsme zvířátka ze zimního spánku… » Zobrazit příspěvek

Velikonoce ve školním klubu

V letošním roce jsme se ve školním klubu po delší přestávce, kterou způsobilo covidové onemocnění, začali zase připravovat na příchod jara a s ním i na Velikonoce. V keramické dílně jsme si s mladšími… » Zobrazit příspěvek

Motáme, motáme klubíčko…

Ve školní družině Masarykova máme neustále co dělat. Tentokrát volba padla na ruční práce, a to pletení a háčkování z vlny a bavlnky. Poprosily jsme děti, zda nemají doma staré zbytky… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Školní družina a klub