Aktuality

Předčítání z oblíbené knihy

27.3.2014     Irena Pobucká     zpět do sekce Aktuality

Dne 20. března se žáci 4.A a 5.A zúčastnili již tradičně akce Podej ruku knize, kterou pořádalo Kulturní centrum Mohelnice ve spolupráci s Městskou knihovnou Mohelnice a SONS se sídlem v Šumperku.
Žáci si připravili úryvek ze své oblíbené knihy, který přečetli v sále DK před veřejností. Za svoje vystoupení sklidil každý potlesk, doslal malou sladkou odměnu a volnou vstupenku do kina na odpolední představení.

V letošním roce připravili organizátoři akce nové zpestření. Navázali na podzimní spolupráci se Sjednocenou organizací slabozrakých a nevidomých se sídlem v Šumperku a oslovili je ke spolupráci.
Pracovníci SONS v předsálí DK seznámili žáky s možnostmi čtení knih u zrakově handicapovaných občanů. Žáci si tak mohli prohlédnou speciální pomůcky, které usnadňují slabozrakým a nevidomým čtení či seznámení se s knihou. Vyzkoušeli si tak speciální zvětšovací lupy, které dokážou podle potřeby zabarvit či zvětšit písmo, seznámili se s psacím strojem na Braillovo písmo či verzí audioknih. Praktickou činností si žáci mohli zkusit vytvořit textilní koláž, jako ilustraci příběhu z dětských knih. Velice zajímavá byla ukázka vlastní tvorby, kdy nevidomí občané mají k dispozici počítač s klávesnicí v Braillově písmu se zvukovým signálem, který dokáže text nevidomému nahlas číst.

Z Domu kultury žáci odcházeli plni dojmů a nových zkušeností. Na tuto akci navážeme v měsíci dubnu návštěvou Městské knihovny, kde nás pracovnice seznámí s novinkami v dětské literatuře.

I.Pobucká, H.Wiesnerová