Úspěchy na soutěžích

Zeměpisná olympiáda

23.2.2015     Aleš Plhák     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

Před jarními prázdninami proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se letos zúčastnilo celkem 32 žáků.
Pracovali ve třech kategoriích. Jejich zeměpisné aktivity byly rozděleny na práci s mapou a na všeobecné geografické znalosti a poznatky.
Nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích byli:

KATEGORIE A (6. třída):
Jakub Fritscher 6.B
Marie Václavská 6.A
Jakub Václavík 6.B

KATEGORIE B (7. třída):
Miroslav Novák 7.B
Adéla Šašurová 7.A
Hana Ramertová 7.A

KATEGORIE C (8.a 9. třídy):
Matěj Garbolinský 9.A
Dominika Šmirgová 9.B
Michal Cmíral 8.A

V úterý 17. února 2015 se konalo v Šumperku okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali ti nejlepší v jednotlivých kategoriích. Mezi ostatními soutěžícími se určitě neztratili a dosáhli pěkných výsledků:

Matěj Garbolinský 3. místo
Miroslav Novák 6. místo
Jakub Fritscher 10. místo

Děkujeme všem žákům za reprezentaci a gratulujeme k pěknému umístění v okresním kole zeměpisné olympiády.
Mgr. Helena Pallová a Mgr. Hana Vyplašilová