Úspěchy na soutěžích

Úspěchy v češtinářských soutěžích

5.4.2024     Aleš Plhák     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

Zimní a jarní měsíce bývají obdobím konání různých předmětových soutěží. I v rámci českého jazyka a literatury jsme se do nabízených akcí s nadšením zapojili. 30 žáků z osmých a devátých tříd se zúčastnilo školního kola Olympiády z českého jazyka. Řešili neobvyklé úlohy z oblasti stylistiky, skladby i tvarosloví a nakonec je čekal netypický slohový úkol. S těmito úlohami si nejlépe poradili zástupci 9. A Tereza Hamplová, Eva Konečná a Jáchym Cerula. V okresním kole soutěže v Šumperku bojovala za naši školu Tereza Hamplová a v konkurenci 25 soutěžících zde obsadila velmi pěkné 11. místo.

Další soutěžní klání se týkala interpretace literárních textů. Školního kola recitační soutěže se na druhém stupni zúčastnilo 18 žáků. Slyšet jsme mohli básně vtipné i vážnější, ale také ukázky z prózy, které nám vykouzlily úsměv na tváři, nebo mohly vést k zamyšlení. Výkony všech přednášejících byly vyrovnané a vybrat ty nejpřesvědčivější nebyl jednoduchý úkol. Do okrskového kola pak postoupili tři nejlepší z každé kategorie. Ve 3. kategorii (6. a 7. třídy) nejvíce zaujal Jan Rebl z 6.A, který si zvolil klasiku – ukázku z Máchova Máje. Dále tuto kategorii v okrskovém kole zastupovaly Anežka Jahodová z 6.B s básní Jiřího Žáčka  Ufo, ufo, ufoni a Irma Kondlerová z 6. A, která si vybrala báseň Jana Skácela Babí léto. Za čtvrtou kategorii (8. a 9. třídy) byli vybráni Jáchym Cerula z 9. A, který nás pobavil povídkou Šimka a Grossmanna Moje první taneční, dále Anna Supíková z 9. C s básní Jaroslava Seiferta Píseň o Viktorce a Elisabet Uhrínová z 8. B s dojemným textem Báseň stařenky. Porotu okrskového kola, které se konalo v DDM Magnet Mohelnice, zaujaly výkony Honzy Rebla, Aničky Supíkové a Jáchyma Ceruly. Umístili se na postupových pozicích a otevřely se jim tak brány do vyššího kola soutěžní přehlídky. 26. března zamířili tito tři úspěšní recitátoři do Šumperka, aby zabojovali o co nejlepší umístění v okresním kole recitační soutěže. V konkurenci vynikajících interpretů se naše želízka v ohni rozhodně neztratila. Skvělého úspěchu dosáhl Jáchym Cerula, který vtipným textem i svěžím podáním dokázal rozesmát nejen porotu, ale i ostatní soutěžící a diváky. Umístil se mezi čtyřmi nejlepšími a dostal zelenou do dalšího – tentokrát krajského – kola. Pojďme mu tedy 26. dubna společně držet pěsti! Zároveň děkujeme všem, kteří se zúčastnili češtinářských soutěží, a přejeme spoustu elánu do dalších soutěžních aktivit i tvořivých činností.

M. Prvá