Úspěchy na soutěžích

Sportovní úspěchy

23.5.2016     Pavel Grünwald     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

V uplynulém měsíci se naši žáci zúčastnili několika soutěží. Soutěže byly zaměřeny na atletické disciplíny

a sportovci z naší školy neudělali žádnou ostudu a patří jim velké poděkování.

První soutěž byla „Mohelnická laťka“, soutěž ve skoku vysokém, která se konala pod záštitou SPŠE

Mohelnice na sportovní hale OA Mohelnice.

Zde bych chtěl vyzdvihnout výkony některých žáků:

Jakub Nosek – 1. místo v kategorii 2001 a mladší, výkon 160cm

Pavlína Adamcová – 1. místo v kategorii 1999 – 2000, výkon 135cm

Ostatní celkové výsledky viz příloha.

 

 

Druhá soutěž se nesla v duchu Olympijského víceboje – Ovov 2016. Do této soutěže naše škola

vyslala jedno osmičlenné družstvo, které se skládalo ze čtyř chlapců a čtyř dívek, (Gallo M., Hekele R.,

Fiala P., Špička A., Svozilová J., Horová B., Divišová M., Pinkavová K.) a potom jednotlivé závodníky dle

své věkové kategorie (Dunovský L., Nosek J., Heller F., Kamlar J., Axman M., Kašpar V., Půr Š.,

Drechslerová V., Němcová P., Nosková T.).

Naše družstvo po vyrovnaných výkonech nakonec skončilo na 3. místě a bude čekat na celkový součet

bodů jiných škol, pořád máme šanci se probojovat na krajské kolo.

Mezi jednotlivci uspěli:

Filip Heller 1. místo kategorie 2001 – postupuje do kraje – Ovov

Petr Fiala 4. místo kategorie 2002 – postupuje do kraje – Ovov

Kateřina Pinkavová 4. místo kategorie 2002 – postupuje do kraje – Ovov

Lukáš Dunovský 3. místo kategorie 2003 – bez postupu na kraj