Úspěchy na soutěžích

Recitační soutěž na Masarykově

18.2.2024     Aleš Plhák     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

V pátek 8. 2. 2024 jsme na budově Masarykova uspořádali pro děti prvního
stupně školní kolo recitační soutěže. Děti soutěžily po třídách. V každé třídě byli
vybráni paní učitelkou nejlepší recitátoři a ti bojovali o 1. – 3. místo mezi svými
spolužáky. Pro první ročník to bylo vůbec poprvé, kdy vystoupili před cizím
publikem.
První ročník soutěžil v 0. kategorii, 2.roč.+ 3.roč. soutěžil v 1. kategorii, 4.roč. + 5.roč. soutěžil ve 2.kategorii

Výsledky recitační soutěže v jednotlivých kategoriích:

0. kategorie

1. místo: Jáchym Pospíšil

2. místo: Sára Neumanová

3. místo: Jakub Nevrlý

1. kategorie

1. místo: Lukáš Moťka

2. místo: Rozálie Moravová

3. místo: Max Vénos

2. kategorie

1. místo: Adéla Hanáková

2. místo: Anežka Výskalová

3. místo: Kristýna Zamrzlová


Do oblastního kola, které se uskuteční v DDM Magnet Mohelnice 22. 2.
2024 postoupí zástupci jednotlivých kategorií:

0. kategorie – Jáchym Pospíšil

1. kategorie – Lukáš Moťka

2. kategorie – Adéla Hanáková
Přejeme jim hodně úspěchů v dalším kole soutěže.

Mgr. Jana Horká